Žulová - oficiální stránky města

Přeskočit na menu

22.10.2017 - záměr města Žulová

Zpět

Záměr  města Žulová - prodej nemovitostí

  

Dle § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zveřejňujeme záměr města prodat následující nemovitosti :

 

kat. území            nemovitost - pozemek         

  

Žulová             p.č. 810 - zast. plocha a nádvoří, zbořeniště    145  m2 

                          p.č. 811 - trvalý travní porost                           268 m2

                         

Žulová              p.č. 812 - orná půda                                        1727 m2

                          p.č. 813 - zahrada                                             392 m2

 

Žulová             p.č. 870 - zast. plocha a nádvoří, zbořeniště     141 m2       

Tomíkovice     p.č. st. 110 - zast. plocha a nádvoří, zbořeniště   94 m2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  Zdeněk Lučan

                                                                                  starosta města

 

 

 

Zveřejněno  od  :   11.2.2009   

                    do  :     2.3.2009

Zpět

Firmy a služby v našem městě