Žulová - oficiální stránky města

Přeskočit na menu

Obecně závazné vyhlášky

Obecně závazná vyhláška č. 1/2009

Konzumace alkoholu na veřejném prostranství v Žulové

Soubory ke stažení

Obecně závazná vyhláška 1/2008

Obecně závazná vyhláška, kterou se stanovují pravidla pohybu psů na veřejném prostranství v Žulové

Soubory ke stažení

Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené MF podle jiného právního předpisu

Obecně závazná vyhláška č. 2/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 o místním poplatku z ubytovací kapacity

Obecně závazná vyhláška č. 4/2010 o místním poplatku ze psů

OZV č. 1/2011, kterou se zrušují OZV č. 3/2002 o provozování obecního vodovodu v obci Žulová a č. 2/2005 o vytvoření a použití účelových prostředků FRB.

OZV č. 2/2011, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy

OZV č. 3/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

OZV č. 1/2012, kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky města

OZV č. 2/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadů

Jednací řád Zastupitelstva města Žulová

Firmy a služby v našem městě