Žulová - oficiální stránky města

Přeskočit na menu

Zastupitelstvo

Členové zastupitelstva města Žulová - volební období 2014 - 2018:

Bartošová Vladimíra, předseda bytové komise  

Jehlička Pavel, místostarosta města, člen rady města 

Kusýn Milan, předseda komise životního prostředí 

Lučan Zdeněk, člen rady města, člen bytové komise 

Macháček Kamil, člen bytové komise 

Opršal Jaroslav, člen majetkové komise

Pohajdová Jana, předseda osadního výboru Tomíkovice  

Mgr. Prausová Zuzana, člen komise KPOZ

Skřítek Petr, předseda kontrolního výboru 

Staněk Miroslav, člen komise životního prostředí 

Šarmanová Ivona, DiS., předseda komise KPOZ 

Trsťan Radek, starosta města, člen rady města 

Bc. Vylíčil Petr, předseda majetkové komise 

Vylíčilová Milena, člen rady města, člen majetkové komise 

Winkler David, člen rady města, předseda finančního výboru 

Firmy a služby v našem městě